جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تازه های زمان تجارت

معرفی زمان تجارت

 ساعت وسیله‌ای است که از آن برای اندازه‌گیری، نگهداری و نشان‌دادن زمان استفاده می‌شود. البته امروزه علاوه بر تعیین زمان، ساعت مچی به عنوان یک وسیله زینتی نیز کاربرد دارد. ساعت یکی از قدیمی‌ترین اختراعات بشر است که نیاز به اندازه‌گیری فواصل زمانی کوتاه‌تر از واحدهای طبیعی یعنی:روز ماه سال را برآورده می‌کند.

انواع ساعت های زمان تجارت

با بند های مختلف و متنوع

پیشنهاد زمان تجارت

ساعت های زمان تجارت

برند اورینتال

کارهای خاص زمان تجارت

کار های پیشنهادی

درباره زمان تجارت

 ساعت وسیله‌ای است که از آن برای اندازه‌گیری، نگهداری و نشان‌دادن زمان استفاده می‌شود.

 .البته امروزه علاوه بر تعیین زمان، ساعت مچی به عنوان یک وسیله زینتی نیز کاربرد دارد.

ساعت یکی از قدیمی‌ترین اختراعات بشر است که نیاز به اندازه‌گیری فواصل زمانی کوتاه‌تر از واحدهای طبیعی یعنی:روز ماه سال را برآورده می‌کند